BLOGIPOSTITUSED

 • estonia-912315_640
Tallinnast saagu nutikas ja kogukondlik linn

Sellest, kuidas Tallinna praegu juhitakse, sõltub, millises linnas hakkavad elama meie lapsed ja lapselapsed. Aga veelgi enam – Tallinna juhtimisest oleneb suuresti ka see, milliseks kujuneb Eesti

Loe edasi

 • linnahall-merepaevad-2015-purjekad-72638991
Vaid volikogu ja avalikkuse tähelepanu hoiab ära sahkerdamised Linnahalli ümber

Oleme fraktsioonikaaslastega tundnud pikka aega muret linnahalli käekäigu pärast. Möödunud nädala teisipäeval tunnistas Tallinna Linnahalli AS kõrge hinna ja võimaliku vastuolu tõttu

Loe edasi

 • main-qimg-0d0b722df74c1fb78c04777939b4a840-c
Paat ei liigu edasi, kui igaüks sõuab oma suunas

Riigiettevõtete juhtimise parandamiseks on kahes ministeeriumis käivitatud kaks erisuunalist protsessi. Neist üks püüab riigiettevõtete juhtimise läbipaistvust suurendada, aga teine, kas äkki

Loe edasi

TOETAJAD

Urve PaloUrve Palo, ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister
Mulle Anto meeldib. Olen näinud teda erinevates rollides – osalenud koosolekutel ja töögruppides, mida ta juhib, töötanud koos ühtse meeskonnana erakonnas. Viimasel ajal oleme välja töötanud sotside majandusprogrammi. Kõigis neis rollides on Anto hästi hakkama saanud. Ta on hea sõnaseadja, julge otsustaja – ja mis kõige tähtsam – usaldusväärne. Kui midagi lubab, siis ära ka teeb. Kusjuures, ta näeb oma tegemiste juures väga hea välja.
Mati HeidmetsTallinna Ülikooli rektor 2001-2006, professor
Anto on maailmaparandaja, kellel on ideid ja  püsivust neid ellu viia. Võin seda öelda aastatepikkuse koostöökogemuse põhjal, mis sai alguse siis, kui mul rektorina tuli suhelda nii Õpilasomavalitsuse Liidu kui ka Üliõpilaskondade Liiduga. Mõlemas jäi Anto silma põhjaliku ja sõnapidaja partnerina. Anto on üks nutikamaid noore põlvkonna arusaamade sõnastajaid ja selgitajaid. Seejuures ei aja  Anto  oma asja, ta ajab meie ühist asja. Anto on hea valik!
Marju LauristinEuroopa Parlamendi liige, emeriitprofessor
Sotsiaaldemokraatide programmitoimkonna juhina on Anto võitnud meie kõigi usalduse ja lugupidamise. Hindan kõrgelt kirglikke mõttevahetusi, mida oleme pidanud nii varastel hommiku- kui ka hilistel õhtutundidel. Antol on piisavalt veenmisoskust ja nooruslikult julgeid mõtteid, mida teoks teha. Kui Anto midagi lubab, siis ta alt ei vea!
Anne VeesaarNäitleja, kooliõde
Miks ma siis Antot ei tea. Temast rääkida võib nii mõndagi head, aga peale selle on tal ka väikesed vead… Kindlasti on, sest temagi on vaid inimene, aga mina neid ei tea. Anto on lihtsalt “kulla koolivend”. Asjalik ja arukas. Tema juhitud vilistlaste nõukogu, kuhu kuulusin, saatis korda päris suuri asju. Liivat on liidritüüp ja poliitika tema õige tegemine. See aeg peab ometi tulema, mil Riigikogus toimetavad teadjad mehed! Ja naised ka! Aga teadjad.

PEAMISED SEISUKOHAD

Kuidas anda majandusele uus hoog?
 • Rakendame töötajate värbamisel sotsiaalmaksuerisusi.
 • Võimaldame kõigil töötajatel osaleda riigi toel vähemalt ühel täienduskoolitusel ja vabastame erisoodustusmaksust kõik tööandja poolt tasutavad tasemeõppekulud.
 • Tõstame riigi, tööandjate ja töövõtjate kokkuleppel miinimumpalga nelja aasta jooksul 800 euroni
 • Vähendame ettevõtlusbürokraatiat. Välistame andmete mitmekordse küsimise ja võimaldame erisusi aruandluskohustuse täitmisel. Vaata täpsemalt
Kuidas parandada inimeste toimetulekut ja heaolu?
 • Kehtestame nutika lapsetoetuse, mis võimaldaks katta ka lapse huviringis või sporditrennis osalemise kulusid.
 • Kindlustame igale lapsele lasteaiakoha.
 • Lühendame ravijärjekordi ja parandame kvaliteetse arstiabi kättesaadavust.
 • Loome tudengite vajadusi arvestava õppetoetuste süsteemi.
 • Tagame pensionitõusu kooskõlas hindade kasvuga ning keskmise pensioni tulumaksuvabastuse. Vaata täpsemalt
Kuidas tagada inimeste turva- ja kindlustunne?
 • Kindlustame politseinikele, päästjatele ja Kaitseliidule piisava varustatuse ning rahastuse.
 • Võitleme perevägivalla vastu ning tagame kestliku ja kvaliteetse ohvriabi.
 • Säilitame kaitsekulutused vähemalt tasemel 2% SKT-st.
 • Muudame erakondade rahastamise süsteemi.
 • Anname üleriigilistele kodanikuühendustele sõnaõiguse Riigikogu komisjonide töös.
 • Tagame õiguskindluse ja hoidume üleöö toimuvatest muudatustest õiguskeskkonnas. Vaata täpsemalt

TULE JA SAA OSA

Buum on Kuku raadios majandussaade, mille üheks saatejuhiks olen olnud alates 2013. aasta algusest. Räägime põnevatest majandussündmustest, mis Eesti peavoolu-uudiste hulka ei jõua. Kuula Buumi saateid  
Eesti meistrivõistlusi tänavakorvpallis oleme sõpradega korraldanud alates 2006. aastast. 2009. aastast on Eestis toimunud üks Euroopa suuremaid turniire Tallinn Open. Vaata lähemalt www.tanavakorvpall.ee ja https://et-ee.facebook.com/tanavakorvpall 
Olen Tallinna Linnavolikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni juht. Pean linnajuhtimisel oluliseks nelja A’d. Need on arukus, avatus, ausus ja austus. Vaata minu tegemiste kohta täpsemalt: https://www.youtube.com/user/TallinnaVolikogu