Savisaar püüab end asetada väljapoole Eesti õiguskorda

Savisaar püüab end asetada väljapoole Eesti õiguskorda

Tallinna linnavolikogu arutas viimasel istungil keskfraktsiooni esitatud eelnõud OE 199, millega taotleti kriminaalmenetluse seadustikus erandit omavalitsusjuhtidele, et selles ametis olevaid isikuid ei saaks edaspidi töölt kõrvaldada.

Lühidalt öeldes toodi volikogu ette otsus, millega sooviti asetada Edgar Savisaar (ja ka teised kohalike omavalitsuste juhid) väljapoole Eesti õiguskorda, paludes riigikohtul kuulutada kriminaalmenetluse seadustiku § 141 lg 1 põhiseadusvastaseks. See tähendaks, et milline iganes ka poleks linna- või vallajuhi  paturegister või eeldatavad teod, ei tohi kohus teda ikkagi ametist kõrvaldada.

Rõhutan, et tänase KrMs regulatsiooni järgi saab isiku õigused teostada avalikku võimu peatada üksnes kohtumääruse alusel. Nii, nagu KrMs võimaldab poliitilise mandaadiga inimese ametist kõrvaldada, kui on alust arvata, et ta võib toime panna uusi kuritegusid või kahjustada kriminaalmenetluse käiku, pakub ta ka kaitset oponentide poliitilise omavoli eest. Mõistagi on ka õiguskantsler nimetatud asjas juba asunud seisukohale, et põhiseaduse järgi on kõik seaduse ees võrdsed ning kedagi ei vabasta vastutusest tema ametikoht või valijate mandaat.

'...and I promise you, if elected I will win.'Keskerakonna selgelt poliitilise kampaania maiguga eelnõust võib ühtlasi lugeda korduvalt, kui palju hääli on Edgar Savisaar Lasnamäelt saanud ning kuidas see peaks andma talle altkäemaksu võtmise kahtlustusele vaatamata õiguse linnajuhina jätkata. Avalikul arvamusel aga ei ole juristidiplomit. Keskerakonna juhi altkäemaksuafääri ja allkirjade kogumise kampaania valguses on selgelt näha, et niisamuti, nagu avalik arvamus võib inimese süütuse presumptsiooni põhimõtet eirates süüdi mõista, võib ta ka uurimise all oleva inimese tõenditega tutvumata õigeks mõista. Mina soovin aga, et Eesti oleks õigusriik, kus ka poliitikute üle mõistaks  õigust sõltumatu kohtusüsteem, mitte pelgalt avalik arvamus.

Niisiis pani Edgar Savisaar, püüdes Keskerakonna sisevalimiste kampaanias näidata, et kõik Tallinna keskerakondlased teda üksmeelselt toetavad, linnavolikogu keskfraktsiooni saadikud üsna vastikusse olukorda, kus nad pidid eelnõu poolt hääletades tunnistama, et nii kohtuvõim kui ka õiguskantsler on võtnud seisukohti, mis on põhiseadusega vastuolus.

Lisaks eelnevale on linnapea enesekesksed valikud viinud Tallinnas olukorrani, kus kohtulahinguid pidav ja enda Keskerakonna juhiks tagasivalimise kampaaniat korraldav Edgar Savisaar ei jõua ja Taavi Aas ei saa linnapea varjust linna juhtida. Mõistagi on seda tunda ka linnavolikogus, kus päevakorrad on muutunud üha hõredamaks ja linna tegelike väljakutsetega tegelemise asemel arutatakse vaid linnavara müügi ja maaomandiga seonduvaid küsimusi. Näiteks viimase volikogu istungi päevakorras oli strateegilisi küsimusi tegelikult vaid üks (linna 2015. aasta teine lisaeelarve), eelviimasel korral samuti üks (ME180 Tallinna taksoveonõuded, mis oli tegelikult väga lohakalt ette valmistatud eelnõu) ning ka sellele eelneval korral vaid üks (OE172  Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringu kehtestamine).

Jäta oma kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Saad kasutada järgmisi HTML-i märgendeid ja atribuute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>